پیش دبستان و دبستان پسرانه حضرت ولی عصر (عج) آموزش و پرورش استان تهران/فیروزکوه

دانش آموزان ممتاز کلاس دوم لطافت 2

دانش آموزان رتبه یک کلاس دوم لطافت 2

دانش آموزان رتبه سوم کلاس دوم لطافت 2