آموزشگاه علمی آزاد (آموزش چرتکه) Mana Institute

فواید کار با چرتکه

درک ریاضیات به شکلی ملموس و بصری: یکی از مزیت های چرتکه این است که محاسبات به شکلی ملموس و دیداری آشنا می شود، در واقع اینکه ۲ + ۲ برابر با ۴ می شود را به صورت عملی و زنده درک خواهد کرد.

سرعت و دقت: داشتن سرعت بالا در انجام هر کاری یک مزیت است، اما اغلب با بالا رفتن سرعت، دقت کاهش می یابد. محاسبه یک مسئله ریاضی نیاز به دقت بسیار بالایی دارد زیرا کوچکترین اشتباهی در محاسبات مارا از جواب دور می نماید، پس زمانی که یک محاسبه ذهنی بدرستی انجام می پذیرد در ضمن سرعت کافی از دقت بالایی نیز بهره برده شده است که آن محاسبه منجر به جواب درستی شده است.فرایند آموزشی محاسبات ذهنی موجب افزایش دقت و سرعت به صورت همزمان در دانش آموختگان خود می شود.

ادامه مطلب...