%PAGE_CONTENT_CONTENT%

پیش دبستان و دبستان پسرانه حضرت ولی عصر (عج) آموزش و پرورش استان تهران/فیروزکوه

%PAGE_CONTENT_TITLE%

%PAGE_CONTENT_CONTENT%
style="background: url('/image.gdnld?ticketId=%ATTACHED_FILE_TICKET%') %BG_IMG_STYLE%; -webkit-background-size: cover; -moz-background-size: cover; -o-background-size: cover; background-size: cover;" >
%PAGE_CONTENT_CONTENT%
%PAGE_CONTENT_CONTENT%
%PAGE_CONTENT_CONTENT%
%PAGE_CONTENT_CONTENT%
%PAGE_CONTENT_CONTENT%
%PAGE_CONTENT_CONTENT%

صفحه ورود شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزی

ماده 18 آیین نامه اجرایی مدارس : به منظور مشارکت دانش آموزان در امور مربوط به مسائل آموزشی ، پرورشی ،انظباطی ، ورزشی و فوق برنامه و ایجاد ارتباط صحیح و مستقیم دو سویه بین دانش آموزان واولیای مدرسه و ارج نهادن به شخصیت وکرامت آنان و تقویت اعتماد به نفس وخودباوری ومسئولیت پذیری ومشارکت جویی درآنان ،شورای دانش آموزان در سطح مدارس تشکیل می شود.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر درباره ی  انتخابات شورای دانش آموزی به قسمت اخبار مراجعه نمایید.

آموزش مهارت های زندگی به کودکان :

آموزش مهارت های زندگی در سال 1979 و با اقدامات دکتر گیلبرت بوتوین آغاز شد. او در آن سال مجموعه آموزش مهارت های زندگی برای دانش آموزان کلاس هفتم تا نهم را تدوین کرد که با استقبال فراوان متخصصان بهداشت روان  مواجه شد. این برنامه آموزشی به نوجوانان یاد می داد که چگونه با استفاده از مهارت های رفتار جراتمندانه، تصمیم گیری و تفکر نقاد در مقابل وسوسه یا پیشنهاد سوءمصرف مواد از سوی همسالانشان مقاومت کنند.کنار آمدن با فشارهای زندگی، داشتن زندگی هدفمند و انعطاف پذیر برای مواجهه با مشکلات زندگی، برقراری تعامل سازنده با دیگران با بیشترین سود و کمترین ضرر به خود و دیگران، روابط بین فردی بالنده و رشددهنده با کمترین کشمکش و تعارض، خروج از بحران های زندگی با مدیریت صحیح و بیشترین مصلحت روش انتخابی و برآمدن از پس مسئولیت های فردی و اجتماعی در زندگی، همواره بخشی از واقعیت زندگی انسان بوده است که در ادوار مختلف به اشکال گوناگون نمود و بروز داشته است.در این مطلب می خواهیم به این موضوع بپردازیم که در ایران اوضاع آموختن مهارت های زندگی به فرزندان چگونه است و چگونه باید باشد و از کجا شروع شود.

ادامه مطلب...

%PAGE_CONTENT_CONTENT%
%PAGE_CONTENT_CONTENT%
%PAGE_CONTENT_CONTENT%
%PAGE_CONTENT_CONTENT%
%PAGE_CONTENT_CONTENT%
%PAGE_CONTENT_CONTENT%